Jak probíhá sezení u mě?

Nejprve domluvíme termín

 • Objednáte se přes rezervační systém a potvrdím vám termín.
 • Ten můžete ze závažných důvodů zrušit nebo změnit do 24 hodin před rezervovaným časem. Pošlete, prosím SMS na telefon 737 700 902. Poté již termín hradíte nebo můžete poslat kamarádku na masážní terapii. Děkuji za pochopení.
 • V sezeních somatické terapie kombinuji několik přístupů dle vašich individuálních potřeb: Rogeriánská psychoterapie, arteterapie, terapie traumatu Somatic Experiencing, Sexological Bodywork, koučink a projektivní terapeutické techniky.
 • Masážní terapie, Energetická harmonizace a Cvičení pánevního dna metodou 3×3 mají vždy svou specifickou metodiku.
 • Také můžete využít terapeutických balíčků nebo VIP služeb, kde jsou jednotlivé techniky nakombinovány pro nejvyšší účinnost ve specifickém zaměření (viz Nabídka služeb)
helena-mosnova-terapeutka
helena-mosnova-terapeutka

První sezení

Jdete za konkrétní službou nebo máte téma a hledáte formu, jak jej opečovat?

 • Vždy začínáme anamnestickým rozhovorem. Pokud přicházíte za konkrétní službou, bývá kratší. Pokud hledáme formu práce, která vám nejlépe může pomoci s vaším tématem, bývá delší. Obvykle se ptám na zdravotní, osobnostní, emoční, sexuální a sociální souvislosti vašeho života. Někdy mluvíme i o vašem energetickém nastavení nebo vnímání hranic.
 • Domlouváme rozsah a druh sezení. Najdeme vaše cíle a záměry. Pokud naplánujeme delší spolupráci, zpracuji vám terapeutický kontrakt a plán, nabídnu balíček sezení.
 • A začínáme terapeutickou práci. Zjistíme, jaký vstup do vašeho vnitřního systému bude nejúčinnější (mysl, tělo, emoce, energie, duše) a jemnou, bezpečnou cestou s ním pomalu začneme pracovat. Často např. zpočátku s klienty hledáme, jak fungují jejich tělesné hranice a jak je využít v životě.
 • Na konci každého sezení zadávám domácí praxi. Pokud budete pracovat i doma mezi našimi setkáními, posunete se ve vašem tématu rychleji.

Další sezení

Dle domluveného rozsahu pokračujeme dále. Budeme spolu:

 • Mluvit
 • Pracovat s vizualizacemi
 • Využívat arteterapeutické techniky, terapeutické karty, figurky a další pomůcky
 • Hledat souvislosti ve vašem chování, zdraví a emocích
 • Ladit tělesné a emoční procesy
 • Pracovat s dotekem
 • Energeticky harmonizovat
 • Startovat ozdravné procesy ve vašem těle
 • Nacházet významy a souvislosti pro váš život
 • Nalézat vaše zdroje, které pak už budete mít vždy po ruce
helena-mosnova-terapeutka