SUPER,
ZBÝVÁ POTVRDIT EMAIL.

Pokračuj dál pomocí těchto kroků:

1. Běž do své e-mailové schránky a potvrď e-mail.

Najdi e-mail od odesílatele Helena Mošnová s předmětem Téměř hotovo – stačí odkliknout e-mail.

2. Pokud je to třeba, přesuň zprávu z hromadné do doručené

Moje další e-maily s informacemi ke kurzu ti tak zaručeně nespadnou do spamu. Nenajdeš-li e-mail v příchozí poště, podívej se i do složky SPAM/HROMADNÉ/PROMO a nezapomeň e-mail přesunout do doručené pošty.

Těším se na viděnou v kurzu. Helena