Ochrana osobních údajů

Pokud jste mým zákazníkem, kupujícím, odběratelem novinek nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já odpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Kdo je správce?

Jsme společnost Helena Mošnová, M. Horákové 1069, Hradec Králové 6, 50006. Tel 737 700 902. IČO 877 395 42, se sídlem v Hradci Králové, zapsaná u Magistrátu města Hradec Králové a provozujeme webové stránky: www.helenamosnova.cz, www.tantra-shibari.cz, www.mosnovi.cz. Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tj. určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat.

Ve firmě k osobním údajům může mít přístup Ing. Jiří Mošna, MBA a Mgr. Helena Mošnová, CSB.

Kontaktní údaje

Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování vašich dat obrátit, můžete nás  kontaktovat na tel. čísle 774 895 391, jirka@mosnovi.cz nebo 737 700 902, terapie@helenamosnova.cz

Prohlašujeme

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožníme vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte vy sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • poskytování služeb, plnění smlouvy
  tj., vaše osobní údaje v rozsahu:  jméno a příjmení (identifikace klienta), e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. zaslání přístupů do aplikace, zasílání online kurzu, atd, dodání zboží), telefon (rezervace termínů apod.), příp. adresa (pokud se jedná o zaslání fyzického produktu), příp. kontakty na sociálních sítích, tituly.
 • vedení účetnictví
  tj., jste- li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje – jméno, adresa, email apod.) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů
 • marketing – zasílání newsletterů
  tj., Vaše osobní údaje (e-mail a jméno), pohlaví, na co klikáte v e-mailu a kdy je nejčastěji otevíráte, využíváme za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li naším zákazníkem, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 5 let od poslední objednávky.
  Pokud nejste naším zákazníkem, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 5 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas kdykoli odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.
 • pokročilý marketing na základě souhlasu
  tj., pouze na základě vašeho souhlasu vám můžeme zasílat také inspirující nabídky třetích osob nebo využít e-mailovou adresu např. pro remarketing a cílení reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ten lze samozřejmě kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím našich kontaktních údajů.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak. Podobné informace jsou uchovávány také o nespolehlivých kupujících či podvodných kupujících a zákaznících. Tyto údaje jsou vedeny elektronicky, případně v písemně v sešitě určeném jen pro tyto účely a jsou provázány na následující osobní údaje (B).

(B) O zákaznících, kteří prošli alespoň jedním osobním setkáním/sezením/konzultací/masáží jsou uchovávány citlivé informace – jejich záznam probíhá v přítomnosti zákazníka, který tak sděluje jen informace, které souhlasí uchovávat a zpracovávat:

§ o zdravotním stavu, anamnéze relevantní pro poskytované služby a jejich vývoj v čase, pokud je klient obsluhován několikrát,

§ O přáních, záměrech a ústně sjednaných dohodách a hranicích pro konkrétní sezení/konzultace/setkání/masáž

Tyto údaje jsou vedeny elektronicky v neveřejné databázi přiměřeně zabezpečené nebo v písemné podobě v kartách zákazníka určených jen pro tyto účely, ke kterému není pravděpodobné, že by se dostala osoba, která by tyto údaje měla záměr jakkoliv zneužít či využít a jsou provázány na osobní údaje z bodu (A). Tyto údaje jsou vedeny v zájmu správce dat – pro úspěšné a smysluplné vedení pokroku zákazníků, pro kontrolu pokroku a případné řešení reklamací, sporů a námitek se zákazníky.

U zákazníků a návštěvníků může být požadováno předložení oficiálního osobního dokladu pro účely ověření dosažení věku 18 let – data z tohoto ověření nejsou uchovávána, pouze je uveden případně záznam např. „věk nad 18 let ověřen“.

V rámci provozování živnosti jsou dále sbírány a uchovávány informace o dodavatelích služeb a materiálu či dodávek v rozsahu veřejných rejstříků a veřejně dostupných kontaktních informací. Informace jsou užívány pouze pro interní potřebu a nejsou poskytovány dále a jsou vedeny v zájmu správce dat.

Všechny výše uvedené údaje jsou pravidelně jednou ročně spolu s účetní uzávěrkou kontrolovány a je vyhodnoceno, zda-li je pro správce či subjekty užitečné a účelné údaje dále uchovávat.

Důležitými parametry pro rozhodnutí o dalším uchovávání jsou: (a) zda je pravděpodobné, že spolupráce či poskytování služeb bude pokračovat a (b) míra rizika jakékoliv formy sporu s příslušným subjektem. Zpravidla jsou údaje plánovány uchovávat maximálně 5 let od jejich pořízení.

Cookies

Při procházení našich webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám mohu nabídnout ještě lepší služby.

Cookies pro cílení reklamy budou zpracovávány jen na základě vašeho souhlasu.

Moje webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráním vaše osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráním je jako kdyby byly moje vlastní. Přijala jsem a udržuji veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup naši zaměstnanci a spolupracovníci, nikoli však ke skutečnostem o vaší osobě, které sdělujete na individuálních sezeních .

Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které není možné zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem:

 • ZenKit
 • WordPress
 • MailerLite
 • Fakturovač
 • Facebook
 • Instagram
 • Google
 • účetní firma

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru, budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte mě prostřednictvím e-mailu: terapie@helenamosnova.cz

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup k informacím o vás sbíraných nás můžete kdykoliv vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracovávám vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádím zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování. Omezit můžete také rozsah osobních údajů nebo účelů zpracování. (Např. odhlášením z newsletteru omezujete účel zpracování pro zasílání obchodních sdělení.)

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace pošlu ve strojově čitelné podobě. Tady též uplatňujeme lhůtu alespoň  30 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje od sebe/ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 10 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat nás, abychom mohli případné pochybení napravit.

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s inspirací, články či produkty a službami vám zasíláme,  jste-li náš zákazník na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr našich e-mailů stisknutím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu.

Mlčenlivost

Jsme povinni zachovávat mlčenlivost, i s ohledem na terapeutický proces. Dále si vás dovolujeme ujistit, že naši zaměstnanci i spolupracovníci, kteří by případně mohli zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1.10.2020.