3 CESTY K (SEBE)LÁSCE

Otevři ve svém těle dvířka, kterými může proudit láska jako nekonečná řeka života.

Nech se vyživit láskou až do nejmenší buňky v těle.

Bolest pri milování

Vyprav se se mnou na dobrodružnou výpravu otevření se lásce ke tvému tělu a ve tvém těle.

 

Objev domov tří bytostí, které lásku ve tvém těle podporují. Zvu tě do prostoru imaginace, ze které když otevřeš oči zpět do tohoto světa, pak zjistíš, že již nic není jako dřív.

 

 

Nech svou vnitřní bytost, nech sebe sama vést se svým životem.

Ponoř se do lásky a uvolni se.

Jsi milována. Jsi příjímana. Jsi podporována.

TAKOVÁ, JAKÁ JSI. Se vším všady.

 

JSI DOKONALÁ TAKOVÁ, JAKÁ JSI.

AŽ DO POSLEDNÍ BUŇKY.

Jsi nekonečná.

Jsi láska.

ZVU TĚ DO PROSTORU, VE KTERÉM TI TOTO DOSEDNE DO NAPROSTÉ PLNOSTI.

helena-mosnova-terapeutka

A proč se mnou? 

Jsem zkušená somatická neuroterapeutka. Provázím ženy na cestě k nejniternějším tématům intimity, pomáhám jim vyléčit emoční zranění a traumata a pečuji s nimi o jejich ženské zdraví a vnitřní naladění. Mými kurzy a individuální péči prošlo VÍCE NEŽ 12500 žen, které provázím Uměním celistvosti.
 
Ve své práci propojuji nejmodernější terapeutické přístupy (např. Somatic Experiencing, EmotionAid, kraniosakrální terapie, Sexological Bodywork) s věky ověřenými ženskými praxemi (např. tantra, tao).
Terapeuticky pracuji s lidmi skoro celých 25 let a posledních 10 se věnuji práci se ženami.
Učím ženy cvičit pánevní dno pomocí starobylých technik, hýčkat své tělo a duši a proměňovat své žití do toho nejlepšího prožití. V posledních letech jsem své individuální služby rozšířila o on-line formu a tvořím také úspěšné on-line programy, kurzy a masterclass. 
Lektoruji na školách sexuální výchovu a vedu setkání ženských kruhů, pohybových meditací a pořádám zážitkové workshopy o svých milovaných tématech. Podporuji také ženy, které podnikají v pomáhajících profesích a kombinují práci on-line a offline, pomocí supervizního mentoringu. 
Stále se rozvíjím, učím a zlepšuji. Je to něco, co naprosto miluji. 

 

Mojí vizí je svět žen, které jsou plné samy sebe – bohatě celistvé. Vidím svět plný žen, které žijí svou vnitřní moudrost ve svých vztazích, intimitě i celém svém životě. Proto podporuji ženy v niterném prožívání naplněného života skrze práci s intimitou, emocemi, ženským zdravím a vnitřním naladěním. Protože věřím, že když jsou ženy celistvé, mohou proměnit svůj svět do hlubokého míru a laskavosti. Věřím, že laskavost může změnit svět.

V supervizním mentoringu podporuji podnikatelky v pomáhajích profesích.